Zásady ochrany osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících výlučně v rozsahu nezbytném pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Konkrétně prodávající zpracovává v souladu s platnými právními předpisy a právně závaznými dokumenty unijní-zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé též pod zkratkou GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) či jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) i národní úrovně tyto osobní údaje kupujících: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační a dodací údaje. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o fyzické osobě, na základě které může být tato identifikována.

  2. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. KOSÍK víno s.r.o. Sadová 58, Kostice, 69152 IČ 04549970 zastoupená jednatelem MUDr.Pavlem Kosíkem (dále jen „prodávající“). Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle 10 let poté a to za účelem i) plnění smlouvy dle. čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, kterým se rozumí koupě zboží dle kupní smlouvy, jeho dodání a právní jednání s tím související, a/nebo ii) splnění právní povinnosti, dle čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení GDPR, kterým se rozumí vyřizování dotazů zákazníků a informace o změnách aplikace a plnění účetních a daňových povinností a/nebo iii) oprávněných zájmů správce dle. čl. 6 odst.1 písm. f) Nařízení GDPR která se na něj vztahuje a pro účely jeho oprávněných zájmů jakožto správce osobních údajů-např. informace o novinkách, zlepšeních a produktech ve smyslu recitálu 47 Nařízení GDPR.

  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, který však musí zajistit vhodná technická a organizační opatření. V případě, že prodávající bude mít v úmyslu zapojit do zpracování dalšího zpracovatele, je povinen informovat kupujícího. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Prodávající bude vždy dbát na vhodný výběr zpracovatelů.

  4. Prodávající dále zpracovává, dá-li mu k tomu kupující dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, osobní údaje kupujících k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení služeb a výrobků, zasílání obchodních sdělení, informování o věrnostních akcích, událostech či bonusech mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu, telefonicky a SMS zprávami). Kupující má přístup ke svým osobním údajům, poskytnutý souhlas může kdykoliv odmítnout či odvolat.

  5. Pokud kupující zjistí nebo domnívá-li se, že prodávající zpracovává osobní údaje způsobem v rozporu s Nařízením GDPR, může vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kupující může dále uplatnit své právo na opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů.

  6. Kupující bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do uživatelského účtu. Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo přihlášením do uživatelského účtu na internetových stránkách požádat o změnu poskytnutých údajů či o ukončení jejich zpracování a o jejich výmaz.

  7. Skončením účinnosti těchto VOP vůči kupujícímu, tj. zánikem uživatelského účtu dojde do 7 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Kupující má vždy možnost uložené údaje exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených údajů.

  8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  9. Prodávající archivuje kupní smlouvu (včetně VOP) po dobu dle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, přičemž kupní smlouva není přístupná.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.kosikvinarstvi.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://atic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem aického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím aizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

PANET slib

. . . distribuujeme ty nejlepší destiláty

© 2022 PANET DRINKS.